loading
0%
Tarihçe, .Net Framework vs .Net Core vs .Net5
.NET 5 Kurulumu
Visual Studio Code kurulumu
Http Protokolü
Restful Servisler
Restful vs Soap
JSON (JavaScript Object Notation)
Örnek Web Api Yaratmak
Startup ve Program Sınıfları
Ortam dosyaları
Controller Sınıfı
Route Kavramı
Action Methodlar
Okunabilir API tasarımı
Swagger Nedir? Nasıl Kullanılır?
Postman Nedir? Nasıl Kullanılır?
Api Debug Nasıl Yapılır?
Get ve GetById endpoint'lerinin yazılması
Put ve Post endpoint'lerinin yazılması
Delete endpoint'inin yazılması
İlişkisel ve NoSql Veritabanları
Table,Primary Key, Foreign Key Kavramları
Tablo İlişkileri
Temel SQL
ORM Nedir? ORM Araçları Nelerdir? Entity Framework Core'a Giriş
Örnek Projeye EF Core Dahil Etmek
DB Context kullanarak CRUD işlemler
Auto Increment ID kolonunun eklenmesi
Linq ile Crud İşlemler
Entity Kavramı
ViewModel ve Dto Kavramı
Ödev - Model Kullanımı
Ödev Çözümü - Model Kullanımı
AutoMapper
Modellerin Doğrulanması ve FluentValidation Kütüphanesi
Model Validasyonu - Ödev
Model Validasyonu - Ödev Çözümü
Middleware Kavramı
Custom Exception Middleware Yaratılmak
Dependency Nedir ?
Dependency Injection (DI) Kavramı
DI Container Kavramı
.NET Core DI Container (Services)
Projeye DI Container Kullanarak Logger Servis Eklemek
Pratik - Projeye Genre Controller ve Servislerin Eklenmesi
Ödev - Projeye Author Controller ve Servislerin Eklenmesi
Test Kavramı ve Çeşitleri
TDD (Test Driven Development) Nedir ?
Örnek Test Yazımı
Pratik - Command ve Validator Sınıflarının Testlerinin Yazılması
Ödev - Projenin eksik testlerinin tamamlanması
Token Bazlı Kimlik Doğrulama ve Access Token Kullanımı
Refresh Token Kullanımı
Proje Ödevi - Movie Store Uygulaması
Proje Ödevi 2 - Serbest Proje Seçimi
Coderbyte Challenge

İlişkisel ve NoSql Veritabanları

İlişkisel ve NoSql Veritabanları


RDMS (Relational Database Management System) - İlişkisel VeriTabanı Yönetim Sistemleri


İlişkisel Veri Tabanları veriyi birbiri ile ilişkili bir şekilde tutmaya yarar. Tablolar aracılığıyla veriler hem kendi içlerinde hem tablolar arasında ilişkili bir şekilde saklanır. Tablolar satırlar ve sütunlardan oluşur. Bu satır ve sütunlar verileri daha anlamlı tutmamızı ve okumamızı sağlar.


Uzun bir paragraf ile yazılmış karşılaştırma makalelerini düşünün. Bir de onu özetleyen karşılaştırmalı bir tablo düşününün. Mantıksal olarak veriler yanyana koyulmuş ve neye göre bir karşılaştırma yapılacağı çok açıktır. Tabloya kısa bir göz attığınızda verilmek istenen mesajı çok rahat olarak alabilirsiniz. İlişkisel veritabanı da insana aynı hissi verir :)


İlişkisel veri tabanı yönetim sistemleri ise, veritabanı oluşturma, verileri yönetme ve saklama gibi işlemleri kolayca yapmanıza olanak sağlayan yazılımlardır. Çoğu veri tabanına erişim için SQL(Structured Query Language) kullanılır.


Veriler tablolarda birbiri ile ilişkili şekilde saklanırken tablolar arasında da ilişkiler olabileceğinden bahsettik. Bu tablolar arası ilişki bize Data Consistency yani veri tutarlılığını sağlar. Dolayısıyla bu ilişkilerin doğru kurulması oldukça kritiktir.


<u>Bazı popüler veri tabanları:</u>

  • MySql (Ücretsiz)
  • PostgreSQL (Ücretsiz)
  • MsSql
  • IBM DB2
  • Oracle


Bu veri tabanlarında kullanılan diller de kendi aralarından değişiklik gösterebiliyor. Örneğin MsSQL ile TSQL dilini kullanırken, Oracle ile PLSQL dilini kullanırız. Birbirinden çok büyük farklar olmasa da kendilerine özel dil yapı farkları vardır.


NoSql - İlişkisel Olmayan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri


İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin doğuşu bundan 40 sene öncesine dayanır. Yıllar içerisinde olgunluk seviyesi çok artmıştır. Ama günümüzde bile hala büyük verileri saklama ve işleme konusunda yetersiz kalmaktadır. Tam da bu noktada yaşanan sıkıntılara karşılık NoSql veritabanları 1998 yılında ortaya çıkmıştır.


NoSql Veritabanları yüksek trafik ile yüksek miktarda verinin yönetimine odaklandı. Immediate Data Consistency yani anlık veri tutarlılığından feragat ederek, yüksek performansa ve hıza odaklandı.


İlişkisel veri tabanlarındaki Immediate Data Consistency burda yerini Eventual Data Consistency yani nihai veri tutarlılığına bırakır.


NoSQl veritabanlarında CAP Teorimi denen önemli bir teorem vardır.


Aşağıdaki görsel CAP Teoremini çok iyi açıklıyor.


Cap Teoremi


Bu görsel bize der ki; NoSql veri tabanı olarak Strong Consistency, Availability ve Partitioning kavramlarını aynı anda garanti edemem.


Bazı Popüler NoSql Veri Tabanları ve Özellikleri


  • Document Based (MongoDB - CouchDB)
  • Key/Value(Redis)
  • Graph Based (Neo4J)
  • Column Based (Cassandra, HBase)

Okuma Önerisi: Veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili daha detay bilgiye sahip olmak için lütfen tıklayınız.

0%
+ .NET 5 Giriş
Tarihçe, .Net Framework vs .Net Core vs .Net5
+ Kurulumlar
.NET 5 Kurulumu
Visual Studio Code kurulumu
+ Http Protokol
Http Protokolü
Restful Servisler
Restful vs Soap
JSON (JavaScript Object Notation)
+ Örnek Web Api Yaratmak
Örnek Web Api Yaratmak
+ Proje Dosyalarını Tanıma
Startup ve Program Sınıfları
Ortam dosyaları
+ Controllers, Route ve Action Methodlar
Controller Sınıfı
Route Kavramı
Action Methodlar
Okunabilir API tasarımı
+ Swagger ve Postman kullanımı
Swagger Nedir? Nasıl Kullanılır?
Postman Nedir? Nasıl Kullanılır?
Api Debug Nasıl Yapılır?
+ BookStore Projesi Yaratmak
Get ve GetById endpoint'lerinin yazılması
Put ve Post endpoint'lerinin yazılması
Delete endpoint'inin yazılması
- Veritabanı Yönetim Sistemleri
İlişkisel ve NoSql Veritabanları
Table,Primary Key, Foreign Key Kavramları
Tablo İlişkileri
+ Orm ve Entity Framework Core
Temel SQL
ORM Nedir? ORM Araçları Nelerdir? Entity Framework Core'a Giriş
Örnek Projeye EF Core Dahil Etmek
DB Context kullanarak CRUD işlemler
Auto Increment ID kolonunun eklenmesi
Linq ile Crud İşlemler
+ Entity, Model ve Mapper Kullanımı
Entity Kavramı
ViewModel ve Dto Kavramı
Ödev - Model Kullanımı
Ödev Çözümü - Model Kullanımı
AutoMapper
+ Fluent Validation Kullanarak Modellerin Doğrulanması
Modellerin Doğrulanması ve FluentValidation Kütüphanesi
Model Validasyonu - Ödev
Model Validasyonu - Ödev Çözümü
+ Middleware Kavramı
Middleware Kavramı
Custom Exception Middleware Yaratılmak
+ Dependency Injection
Dependency Nedir ?
Dependency Injection (DI) Kavramı
DI Container Kavramı
.NET Core DI Container (Services)
Projeye DI Container Kullanarak Logger Servis Eklemek
+ Projeye Genre Controller ve Servislerin Eklenmesi
Pratik - Projeye Genre Controller ve Servislerin Eklenmesi
+ Ödev - Projeye Author Controller ve Servislerin Eklenmesi
Ödev - Projeye Author Controller ve Servislerin Eklenmesi
+ TDD (Test Driven Development)
Test Kavramı ve Çeşitleri
TDD (Test Driven Development) Nedir ?
Örnek Test Yazımı
Pratik - Command ve Validator Sınıflarının Testlerinin Yazılması
+ Ödev - Projenin eksik testlerinin tamamlanması
Ödev - Projenin eksik testlerinin tamamlanması
+ Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme Protokolleri
Token Bazlı Kimlik Doğrulama ve Access Token Kullanımı
Refresh Token Kullanımı
+ Proje Ödevi 1- Movie Store Uygulaması
Proje Ödevi - Movie Store Uygulaması
+ Proje Ödevi 2 - Serbest Proje Seçimi
Proje Ödevi 2 - Serbest Proje Seçimi
+ Coderbyte Challenge
Coderbyte Challenge
chat

Comments

rocket

0

woman-dancing

0

thinking-face

0

exploding-head

0

Max character number is 255.

You need to log in to be able to comment!